December kreeftmaand

December kreeftmaand (1 tot 17)

 
Kreeft - risotto - truffel

Zeebarbeel - mousseline - garnaal
OF
Fazantenfilet - dragon - witlof

Crème brûlée special

 
2 Gangen lunch inclusief koffie en mignardises: € 35,00 per persoon
3 gangen diner inclusief koffie en mignardises: € 42,00 per persoon

Melden bij reservatie